Graf Arnim wzniósł w roku 1901 na cześć twórcy parku pomnik Pücklera w formie głazu narzutowego z reliefem. W latach 80-tych kamień, który został przeniesiony do Łęknicy, służył jako pomnik polityczny. W roku 1991 głaz przeniesiono na jego pierwotne miejsce po drugiej stronie Nysy. Stamtąd rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków w Parku Mużakowskim.