Impressum

Wydawca

Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” Orangerie 02953 Bad Muskau Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” działa jako niesamodzielna fundacja prawa publicznego podlegająca Saksońskiemu Ministerstwu Skarbowemu, Wolnemu Krajowi Związkowemu Saksonii. Pełnomocnik: Cord Panning, dyrektor zarządzający i dyrektor parku Kontakt: tel. 035771-63110 e-mail direktion@muskauer-park.de

Realizacja, projekt, tekst, redakcja: © kocmoc.net/Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” www.kocmoc.net

Wskazówki prawne

Wszelkie treści, obrazy, zdjęcia, grafiki, animacje i ich aranżacje na stronie internetowej fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” podlegają ochronie praw autorskich i innych ustaw chroniących własność intelektualną. Copyright dla planu parku: projekt graficzny Therese Schneider, Berlin

 

Wykluczenie odpowiedzialności:

Odpowiedzialność za treści

Zawartość naszej strony internetowej została utworzona z największą starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści na niej zawartych. Jako dostawca usług ponosimy odpowiedzialność zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach TMG za zawartość własnych treści na naszych stronach na zasadach ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie ponosimy jednak odpowiedzialności za nadzorowanie przekazywanych lub zapisywanych obcych informacji lub w określonych okolicznościach za badanie sytuacji wskazujących na naruszenia prawne. Zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania użytkowania informacji na zasadach ogólnych pozostaje przy tym nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie możliwa jest jednak dopiero od momentu powzięcia wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia stosownych przypadków naruszenia prawa treści tego rodzaju zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy również przejąć odpowiedzialności za tego rodzaju treści zewnętrzne. Za publikowaną zawartość stron, do których podano linki, odpowiada dany oferent lub administrator strony. Strony, do których podano linki, zostały zweryfikowane pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie zamieszczania łącza. W chwili zamieszczania łącza nie stwierdzono treści niezgodnych z prawem. Nie ma jednak możliwości stałej kontroli podlinkowanych stron bez konkretnych podejrzeń dotyczących naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia przypadków naruszenia prawa tego rodzaju linki zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.