Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Podstawy

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje użytkowników tej strony internetowej o sposobie, zakresie i celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez fundację „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” jako administratora strony internetowej. Administrator strony internetowej traktuje bardzo poważnie obowiązek ochrony danych osobowych użytkowników, w związku z czym dane osobowe traktowane są poufnie i w zgodzie z ustawowymi przepisami.

Ochrona danych

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi żadnych danych osobowych. Wyłącznie podczas korzystania z formularza kontaktowego dla pakietu prasowego (zdjęcia prasowe) użytkownik wyraźnie udziela swojej zgody na przekazanie swoich danych osobowych. Zabezpieczony transfer danych zawartych w formularzu kontaktowym dla pakietu prasowego służy jako dowód uzasadnionego zainteresowania użytkownika wyszukiwanym materiałem prasowym. Jednocześnie umożliwia to administratorowi strony internetowej przekazanie materiału ze zdjęciami na adres poczty elektronicznej podany w formularzu kontaktowym. Następuje to w drodze wysłania jednego lub kilku linków pocztą elektroniczną. Dane zapisywane są tylko do momentu wysłania tego e-maila. Przetwarzanie danych osobowych do innych celów lub ich dalsze przekazywanie jest wykluczone. W razie kontaktu z nami za pośrednictwem jednego z podanych adresów poczty e-mail, podane informacje i dane przetwarzane są jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Strona ta wykorzystuje pliki cookie jedynie w celu zagwarantowania technicznego funkcjonowania strony. Powszechnie stosowane przeglądarki umożliwiają konfigurację ustawień w ten sposób, aby odmówić akceptacji plików cookies. Może to jednak uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony bez ograniczeń. Strona nie wykorzystuje plików cookies na potrzeby reklamy. Strona wykorzystuje kodowanie SSL, dlatego też w pasku podczas ładowania strony następuje przełączenie na tryb https://….

Wykorzystywanie funkcji Google Analytics

Celem optymalizacji i analizy naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. rozporządzenia RODO strona ta wykorzystuje usługę „Google Analytics” oferowaną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Usługa (Google Analytics) wykorzystuje pliki „cookies” – pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje zgromadzone na podstawie plików cookies przesyłane są najczęściej do serwera Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostają zapisane. Google LLC stosuje się do europejskiego prawa o ochronie danych osobowych i posiada przypadkach umowy Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active Ta strona objęta jest anonimizacją IP. Adres IP użytkowników znajdujących się na terenie państw członkowskich UE i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i innych państw będących stroną umowy zostaje skrócony. Tylko w pojedynczych przypadkach adres IP przekazywany jest najpierw w formie nieskróconej do serwera Google do USA i dopiero tam zostaje skrócony. Dzięki skracaniu adresu IP usuwane są informacje osobowe zawarte w adresie. Adres IP użytkownika przekazany przez przeglądarkę nie jest zapisywany w połączeniu z innymi danymi zapisanymi przez Google. W ramach porozumienia o danych zawartego przez nas, jako administratora strony, z Google Inc., na podstawie zebranych informacji Google Inc. przeprowadza analizę charakterystyki i działań osób odwiedzających stronę oraz świadczy związane z użytkowaniem internetu usługi. Dane gromadzone przez Google na nasze zlecenie poddawane są analizie celem poznania sposobów użytkowania naszej oferty online przez poszczególnych użytkowników, np. poprzez sporządzanie raportów o aktywności na stronie celem polepszenia naszej oferty. Użytkownik ma możliwość odmówić akceptacji plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki. Może to jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji tej witryny bez ograniczeń. Ponadto można zapobiec przesyłaniu i wykorzystaniu przez Google Inc. informacji zebranych dzięki plikom cookies (np. Państwa adresu IP) instalując rozszerzenie plug-in do przeglądarki. Następujący link prowadzi do odpowiedniego plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google Maps

Strona „Odwiedź” używa Google Maps API, aby wizualnie przedstawić informacje geograficzne. Podczas korzystania z funkcji Mapy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043) Google gromadzi, przetwarza i używa dane odnośnie korzystania z funkcji Map przez użytkowników. Dalsze informacje o przetwarzaniu danych przez Google zawarte są we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych dostępnych pod adresem www.google.com/privacypolicy.html.

Użytkowanie platformy wideo Vimeo.com

Na stronie „Park Mużakowski” umieszczony jest plik filmowy, udostępniony przez dostawcę vimeo. Użytkownik nie jest przy tym przekierowywany na inną stronę. Podczas odtwarzania filmu nie pobierane są żadne dane ani nie emitowana jest żadna reklama.

Prawa użytkownika

Przysługuje Państwu jako użytkownikowi prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe zostały zapisane. Ponadto przysługuje Państwu prawo do korekty niepoprawnych danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania lub skasowania danych. W odpowiednim zakresie mogą skorzystać Państwo z prawa do przenoszenia danych. W razie podejrzenia o sprzeczne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych, istnieje możliwość złożenia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego.

Prawo do złożenia sprzeciwu

Użytkownicy tej strony internetowej mogą w każdym momencie złożyć sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W tym celu należy zgłosić się pod podany adres e-mail lub dane kontaktowe zawarte w impressum.

Organ nadzorczy

Aby złożyć skargę należy zwrócić się do Saksońskiego Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych – s. https://www.saechsdsb.de/.