Fundacja

Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” została założona w 1993 r. przez Wolne Państwo Związkowe Saksonii jako niesamodzielna fundacja prawa publicznego podlegająca Saksońskiemu Ministerstwu Skarbowemu. Na jej majątek składa się Park Mużakowski wraz ze wszystkimi obiektami ogrodowymi i budowlanymi położonymi po zachodniej stronie Nysy Łużyckiej. Zadaniem fundacji jest odtworzenie i utrzymanie w zgodzie ze stanem pierwotnym cenionego na skalę narodową kulturowo-historycznego kompleksu Parku Mużakowskiego. Celem jest jednocześnie to, aby dbanie i zarządzanie tym zabytkiem sztuki ogrodowej odbywało się we współpracy z partnerem Rzeczpospolitą Polską – właśnie w myśl Konwencji UNESCO dotyczącej światowego dziedzictwa. Zapisana jest w niej ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego cechującego się nadzwyczajną wartością uniwersalną.

Rada Fundacji

Rada Fundacji podejmuje z zasady uchwały dotyczące pracy fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”. Ośmioosobowy gremium spotyka się w tym celu dwa razy do roku. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Dirk Diedrichs, kierujący Saksońskim Ministerstwem Skarbowym.

Innymi członkami gremium są odpowiednio przedstawiciel

  • Saksońskiej Kancelarii Stanu,
  • Saksońskiego Ministerstwa Nauki i Sztuki,
  • Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów,
  • Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie jak również,
  • burmistrz miasta Bad Muskau i
  • burmistrz miasta Łęknica.

Rada Doradcza

Fundacji doradza międzynarodowa Rada Doradcza, International Conservation Board (ICB). Swoim zakresem obejmuje ona parki utworzone przez Pücklera w Bad Muskau/Łęknicy oraz w Cottbus-Branitz. Gremium to wspiera i doradza Radzie Fundacji w kwestiach o charakterze merytorycznym, aby zagwarantować, że dbanie, zachowanie i restauracja dziedzictwa sztuki ogrodowej Pücklera po obu stronach Nysy odbywa się z zachowaniem tych samych standardów międzynarodowej sztuki ogrodnictwa.

International Conservation Board (ICB) Muskauer Park / Park Mużakowski and Branitzer Park

+ Członkowie

Brian Dix Ekspert archeologii ogrodowej i konserwacji historycznych ogrodów, Wielka Brytania, jednocześnie przewodniczący Rady Doradczej dr Peter Goodchild historyk sztuki, dyrektor GARLAND – Landscapes and Gardens heritage Trust, Wielka Brytania

dr hab. inż. Agata Zachariasz Politechnika Krakowska – dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Polska

Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski Konserwator Wojewódzki, Polska

°

Jan Hendrych Research Institute for Landscapes and Ornamental Gardening, Republika Czeska

prof. dr Marcus Köhler Uniwersytet Techniczny w Dreźnie – Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu, Niemcy

prof. dr Norbert Kühn Techniczny Uniwersytet w Berlinie – Instytut Architektury Krajobrazu, Niemcy

Kooperacja

Ciągła współpraca z partnerami w kraju z zagranicą jest nieodzowna dla fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”. Do grona należą:

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Parku Księcia Pücklera Bad Muskau t.z. zostało założone 1 maja 2004 roku celem wspierania zachowania kulturowo-historycznego dziedzictwa Księcia Pücklera oraz wspierania pracy fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”. Dzięki regularnym datkom różne projekty mogły zostać zakończone. Jako przykład podać można postawienie na nowo obydwu lwów przed pałacem, odrestaurowanie portalu przy Starym Zamku i odtworzenie kopuły z ujęciem źródła uwodnionego siarczanu żelaza w Parku Kąpieli.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Fundacji pragnie dalej wspierać prace w Parku Kąpieli i zaangażować się m.in. w postawienie na nowo historycznej okrągłej ławki projektu Schinkelsa. Oprócz wspierania poszczególnych projektów budowlanych stowarzyszenie wspiera oferty kulturalne i organizuje wraz z fundacją Mużakowskie Rozmowy w Nowym Zamku. Chętni do pracy w zakresie merytorycznym i organizacyjnym mogą wstąpić do stowarzyszenia jako aktywni członkowie lub jako członkowie wspierający. Darowizny można przekazywać w każdym momencie. Stowarzyszenie jako organizacja użyteczności publicznej uprawnione jest do wystawiania potwierdzeń wpłaty składek członkowskich i darowizn zgodnie z § 50 ust. 1 niemieckiej ustawy EStDV.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Parku Księcia Pücklera Bad Muskau Przewodniczący Stowarzyszenia: Michael Kretschmer, Premier Wolnego Kraju Związkowego Saksonii Biuro Stowarzyszenia: Orangerie, 02953 Bad Muskau

Kontakt i dalsze informacje: 035771-63230 | pueckler-muskau.ev@gmx.de | www.pueckler-in-muskau.de

Przetargi

Wolne stanowiska

Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” rozpisała nabór na stanowisko wolontariusz naukowy (k/m) w polsko-niemieckim obiekcie dziedzictwa światowego Muskauer Park/Park Mużakowski. Dalsze informację – tutaj! Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” poszukuje kandydatów na stanowisko Pracownik ds. wystaw /zbiorów (k/m) od 1 października 2020. Dalsze informacje – tutaj. Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” poszukuje kandydatów na stanowisko Ogrodnik (k/m) w ramach kształcenia zawodowego w kierunku ogrodnictwo i architektura krajobrazu od 1 września 2020. Dalsze informacje – tutaj!

Przyznanie usług/ Inne przetargi

Obecnie nie są przewidziane żadne przetargi publiczne.