Na wzniesieniu w pobliżu Mostu Angielskiego Pückler wzniósł w 1820 roku małą gospodę w tylu angielskiego cottage. Po 1945 r. rozebrano przynależne do niej budynki. Miejsce, gdzie stał wcześniej główny budynek, oznakowane jest dziś obmurowanym zarysem, a romantyczny pawilon widokowy został już odbudowany.