Już za życia dziadka Pücklera znajdował się w tym miejscu drewniany most. Po wielokrotnym zniszczeniu w wyniku powodzi dopiero Książe Fryderyk Holenderski wzniósł masywną budowlę. Dwuczęściowe połączenie w pobliżu Oranżerii zostało wysadzone w 1945 roku i odbudowane między 2000 a 2003 rokiem.