Droga do Domu Angielskiego prowadziła do momentu jego wysadzenia w roku 1945 przez ten element budowlany. Most Angielski został odbudowany pomiędzy 2009 i 2011 r. Zamykał on okrężny szlak transgraniczny prowadzący przez park.