Na górnym brzegu tarasu we wschodniej części parku Pückler planował mauzoleum widoczne z jego gabinetu w zamku, co jednak nigdy nie zostało zrealizowane. Rodzina Arnima wzniosła w 1888 r. w tym miejscu upamiętniającą kaplicę wraz z cmentarzem, która w 1945 r. została częściowo zniszczona, a w 1972 r. wysadzona w powietrze. Dawne miejsce oznacza dziś skromny krzyż granitowy.