Nowy projekt INTERREG wystartował konkursem fotograficznym poświęconym Geoparkowi UNESCO Łuk Mużakowa

Skarby pogranicza – ochrona i promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa natury i kultury

Konkursem transgranicznym wystartował latem 2019 nowy projekt INTERREG pod tytułem „Skarby pogranicza – ochrona i promocja polsko – niemieckiego dziedzictwa natury i kultury”. W ramach tego projektu miasta Łęknica i Weißwasser wraz z Fundacją „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” pracują razem nad polepszeniem dostępu do unikalnego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego Łuku Mużakowa. W tym celu nastąpią inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Ponadto wdrożone zostaną kroki mające na celu promocję na szczeblu międzynarodowym i regionalnym wspólnych obiektów UNESCO Geoparku Łuk Mużakowa i Parku Mużakowskiego. Jednocześnie umocniona zostanie transgraniczna współpraca na szczeblu lokalnym. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Główny Partner: Gmina Łęknica (Polska) Partner Projektu: Miasto powiatowe Weißwasser. (Niemcy) oraz Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” (Niemcy) Okres trwania projektu: 1 kwietnia 2019 – 31 grudnia 2020 Wartość projektu: 132 428,72 Euro, z czego 85 % wartość dofinansowania (112 564,35 Euro) ze środków Unii Europejskiej

Głównym celem projektu jest wspólna kampania promocyjna wspólnego dziedzictwa natury i kultury na obszarze Łuku Mużakowa: planowane są polsko-niemieckie imprezy, ekspozycje wystawowe oraz udziały w targach jak również wielojęzyczne materiały informacyjno-promocyjne.

Zorganizowana zostanie m.in. będąca częścią przyszłego Mużakowskiego Centrum Natury i Kultury w Łęknicy multimedialna prezentacja i warsztaty pokazujące tradycję rzemiosła i przemysłu Łuku Mużakowa. Informacja turystyczna w Weißwasser otrzyma do dyspozycji mobilne przewodniki multimedialne, dzięki którym pasażerowie Mużakowskiej Kolejki Leśnej będą mogli w przyszłości dowiedzieć się podczas jazdy więcej na temat geologicznych fenomenów Łuku Mużakowa. Ponadto zorganizowany zostanie przez partnera projektowego z Weißwasser transgraniczny rajd rowerowy. Pod koniec października 2019 fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” przeprowadzi polsko-niemiecką konferencję pt. : „Możliwości i potencjał wykorzystania marki UNESCO do ochrony i promocji wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego”. Wydanie wielojęzycznego prospektu promocyjnego poświęconego zasobom kultury Parku Mużakowskiego i Łuku Mużakowa należy również do zadań fundacji. Potencjał Łuku Mużakowa będzie przedmiotem wystawy na międzynarodowych targach turystycznych w Berlinie jak również w Hali Stulecia we Wrocławiu.