Razem dla regionu Łużyc – Obiekty UNESCO podpisały porozumienie o współpracy

Bad Muskau, 29 września 2019

Przedstawiciele czterech niemieckich obiektów na terenie Łużyc wpisanych na listę UNESCO oraz Domowina – Związek Łużyczan (t.z.) będący reprezentantem niematerialnego dziedzictwa kulturowego Łużyczan podpisali podczas uroczystej ceremonii w Nowym Zamku w Bad Muskau porozumienie o współpracy. Oprawą muzyczną uroczystości były utwory skomponowane dla miasta Weißwasser i jego mieszkańców przez artystkę Bernadette LaHengst i chór Chor der Verwandlung. Wpisany na listę UNESCO rezerwat biosfery Szprewald oraz Górnołużyckie Wrzosowiska i Stawy, transgraniczny Geopark UNESCO Łuk Mużakowa oraz również transgraniczny obiekt światowego dziedzictwa Park Mużakowski z listy UNESCO, zacieśnią tym samym przyszła współpracę celem promocji geologicznej, biologicznej i kulturalnej różnorodności Łużyc, która jest ważną cechą charaketeryzującą ten region. Obszar zamieszkały przez Łużyczan z ich dorocznymi obrzędami i zwyczajami uznanymi na terenie Niemiec za niematerialne dziedzictwo kulturowe nadaje przy tym znaczące akcenty kulturalne.

Po formalnym akcie złożenia podpisów czas teraz na wdrożenie współpracy w życie: W ramach wspólnych projektów m.in. w dziedzinie edukacji, turystyki, mobilności i rozwoju regionalnego nadane mają zostać nowe impulsy i rozwinięte nowe oferty dla regionu Łużyc. Złożenie podpisów było punktem programu międzynarodowej konferencji „Możliwości i potencjał wykorzystania marki UNESCO do ochrony i promocji wspólnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego”, która została zorganizowana w ramach projektu INTERREG „Skarby pogranicza – ochrona i promocja polsko – niemieckiego dziedzictwa natury i kultury” w Bad Muskau. Projekt ten finansowany w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Bezpośrednio po sesji wykładów uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się podczas wycieczki do rezerwatu biosfery Górnołużyckie Wrzosowiska i Stawy więcej na temat ochrony krajobrazu kulturowego poprzez zrównoważoną uprawę ziemi. Wspólna wyprawa była jednocześnie pierwszym przykładem dobrej współpracy partnerów projektu.

Obiekty UNESCO w Łużycach i obszar zamieszkały przez Łużyczan